جدول چکیده مقالات پذیرفته شده

در این صفحه جدول عناوین چکیده های پذیرفته شده همایش در دسترس است
ردیف موضوع نام نویسنده مدرک تحصیلی وضعیت فایل
۱ شهید مطهری و بینش تاریخی دکتر رمضان محمدی دکتر محمد باقر خزائیلی استادیارگروتاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دکترای تاریخ    و پژوهشگر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه پذیرفته شده <<شهید مطهری و بینش تاریخی.docx>>  
۲ تحلیل مفهوم سبک زندگی در تفکر استاد مطهری و آلفرد آدلر زهرا رسولی دکتری حکمت متعالیه پذیرفته شده <<تحلیل مفهوم سبک زندگی در تفکر استاد مطهری و آلفرد آدلر.docx>>  
۳ تحلیل مفهومی تربیت و جامعه سازی در آرای شهید مطهری؛ اندیشه ای مغفول در نظام آموزشی ایران سیدمحمد سیدکلان دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، اردبیل، ایران پذیرفته شده <<تحلیل مفهومی تربیت و جامعه سازی در آرای شهید مطهری.docx>>  
۴ بنیادهای جهان‌میهنی در اندیشه اسلامی از دیدگاه آیت‌الله مطهری سیدمحمدهادی مقدسی دانشجوی دکترای فلسفه سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) پذیرفته شده <<بنیادهای جهان‌میهنی در اندیشه اسلامی از دیدگاه آیت‌الله مطهری – چکیده.docx>>  
۵ عیار پاسخگویی در اندیشه مطهر علی باقی نصرآبادی مرتضی نجفی استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق دانش آموخته حوزه علمیه قم، و پژوهشگر پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق پذیرفته شده <<چکیده مقاله پژوهش مساله محور در اندیشه مطهر۳٫doc>>  
۶ نسبت دینداری وآزادی علی دژاکام عاطفه سوهانی عضو پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی دکتری فلسفه تعلیم وتربیت پذیرفته شده <<نسبت دینداری وآزادی دژاکام.docx>>  
۷ نقد مبانی و مولفه های الحاد مدرن با بازخوانی اندیشه های استاد مطهری دکتر محمد جواد اصغری استادیار دانشگاه باقرالعلوم پذیرفته شده <<نقد مبانی و مولفه های الحاد مدرن با بازخوانی اندیشه های استاد مطهری.docx>>  
۸ نسبت حقوق بشر و آزادی در دیدگاه استاد مطهری ناصر فروهی پروین علیزاده استادیار دانشگاه تبریز کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی پذیرفته شده <<نسبت حقوق بشر و آزادی؛ در دیدگاه استاد مطهری.docx>>  
۹ بررسي مقايسه‌اي ديدگاه‌هاي شهید مطهري و دارن عجم اوغلودر مورد نقش اقتصاد در پیدایش و گسترش دموکراسي محمد سليماني اميرحسين خورشيدي اطهر عضو هيئت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق دانشجوي کارشناسي ارشد پيوسته دانشگاه امام صادق در رشته معارف اسلامي و اقتصاد پذیرفته شده <<بررسي مقايسه‌اي ديدگاه‌هاي ش مطهري و دارن عجم اوغلودر مورد نقش اقتصاد در پیدایش وگسترش دموکراسي.docx>>  
۱۰ ویژگی­های عقلانیت قرآنی با تأکید بر آرای شهید مطهری محمد علی رستمیان استادیار دانشگاه اصفهان پذیرفته شده <<چکیده مقاله عقلانیت قرآنی با تأکید بر آرای استاد شهید مطهری.docx>>  
۱۱ نقد و بررسی «نسبت فقه و عدالت» از نقطه‌نظر استاد مطهری محمدهادی حاضری دانشجوی دکتری فلسفه حقوق پذیرفته شده <<سلامت معنوی در تعارض  عدالت و بیماری  با تاکید بر بیماران صعب العلاج  (از منظر شهید مطهری).docx>>  
۱۲ مقايسه فلسفه اجتماع / فلسفه تاريخ مرتضي مطهري با کارل مارکس محمود تقي‌زاده داوري دانشيار دانشگاه علامه طباطبايي پذیرفته شده <<مقايسه فلسفه اجتماع – فلسفه تاريخ مرتضي مطهري با کارل مارکس.docx>>  
۱۳ بدعت از دیدگاه شهید مطهری ناهید زارعی سمیه زنگنه دانش آموخته حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان کارشناس روانشناسی پذیرفته شده <<بدعت از دیدگاه شهید مطهری.docx>>  
۱۴ بررسی انسجام و کارآمدی نظریه مطهری در موضوع اسلام و نیازهای زمان با تکیه بر نسبت خاتمیت و عقلانیت هادی قره شیخ بیات کارشناسی ارشد فلسفه دین از دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته شده <<بررسی انسجام و کارآمدی نظریه مطهری در موضوع اسلام و نیازهای زمان با تکیه بر نسبت خاتمیت و عقلانیت.docx>>  
۱۵ شناسایی مولفه های الگوی خاص شهید مطهری درباره “تاریخ” و تاثر متن و زمینه تاریخی بر ارائه این الگو وحید رئیسی رودباری دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم یاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران پذیرفته شده <<الگوی نوین از تاریخ در اندیشه شهید مطهری.docx>>  
۱۶ کاربست مدارای سیاسی در الگوی حکم‌رانی نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه شهید مطهری یاسر برخورداری دکتری علوم‌سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی (ره) پذیرفته شده <<کاربست مدارای سیاسی در الگوی حکم‌رانی نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه شهید مطهری.docx>>  
۱۷ مبانی فکری توسعه از دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهری ابراهیم شالیکار دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران پذیرفته شده <<-توسعه-از-دیدگاه-استاد-شهید-مرتضی-مطهر۱٫docx>>  
۱۸ رابطه آزادی معنوی و تولید علم از نظر استاد مطهری ابوطالب گل وردی فوق لیسانس جامعه شناسی انقلاب اسلامی از پژوهشکده امام خمینی پذیرفته شده <<رابطه آزادی معنوی وتولید علم از نظر استاد مطهری.docx>>  
۱۹ سیاستِ فلسفیِ خوشبختی در دیدگاهِ شهید مطهری امید شفیعی قهفرخی عضوِ هیئتِ علمیِ دانشگاهِ امام صادق(ع) پذیرفته شده <<-خوشبختی-در-دیدگاه-شهید-مطهری۱٫docx>>  
۲۰ بازخوانی نظر شهید مطهری نسبت به جایگاه اقتصاد در بوجود آمدن و گسترش دموکراسی محمد سليماني اميرحسين خورشيدي اطهر عضو هيئت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق دانشجوي کارشناسي ارشد پيوسته دانشگاه امام صادق در رشته معارف اسلامي و اقتصاد پذیرفته شده <<-شهید-مطهری-نسبت-به-جایگاه-اقتصاد-در-بوجود-آمدن-و-گسترش-دموکراسی.docx>>  
۲۱ تحلیل مفهوم سبک زندگی در تفکر استاد مطهری و آلفرد آدلر زهرا رسولی   پذیرفته شده <<تحلیل مفهوم سبک زندگی در تفکر استاد مطهری و آلفرد آدلر.docx>>  
۲۲ عوامل ساخت و اصلاح شخصیت اخلاقی از دیدگاه مطهری بر اساس رویکردهای معاصر سعیده حمله داری   پذیرفته شده <<عوامل ساخت و اصلاح شخصیت اخلاقی.docx>>  
۲۳ مفهوم ربای محرم از دیدگاه شهید مطهری سید امراله حسینی   پذیرفته شده <<مفهوم ربای محرم.docx>>  
۲۴ سلامت معنوی در تعارض  “عدالت و بیماری”  با تاکید بر بیماران صعب العلاج  (از منظر شهید مطهری) سید روح الله موسوی زاده عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پذیرفته شده <<سلامت معنوی در تعارض  عدالت و بیماری  با تاکید بر بیماران صعب العلاج  (از منظر شهید مطهری).docx>>  
۲۵ بررسی روش اجتهادی استاد مطهری در مواجه با مسائل روز با توجه به نظریه حقیقت و اعتبار سید مجتبی امین جواهری تحصیلات حوزوی در مقطع درس خارج فقه و اصول و فلسفه پذیرفته شده <<-اجتهادی-شهید-مطهری.-چکیده.docx>>  
۲۶ اندیشه حقوق طبیعی الهی در بیان استاد شهید مرتضی مطهری سیدعلیرضا میربد حامد کرمی کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران، پردیس فارابی هیئت علمی دانشگاه شاهد، دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران پردیس فارابی پذیرفته شده <<اندیشه حقوق طبیعی الهی در بیان استاد شهید مرتضی مطهری.docx>>  
۲۷ بنیادهای جهان‌میهنی در اندیشه اسلامی از دیدگاه آیت‌الله مطهری سیدمحمدهادی مقدسی دانشجوی دکترای فلسفه سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی پذیرفته شده <<بنیادهای جهان‌میهنی در اندیشه اسلامی از دیدگاه آیت‌الله مطهری – چکیده.docx>>  
۲۸ اعتدال؛آثار و موانع آن از دیدگاه شهید مطهری علی احمدپور استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه محقق اردبیلی پذیرفته شده <<اعتدال؛آثار و موانع آن از دیدگاه شهید مطهری.docx>>  
۲۹ اثرات اسلام ناب در جهت دهی تولید علم در دوران مدرنیته و پسا مدرنیته نویسندگان علی نجاتبخش اصفهانی عاطفه خدا قلی سمیه شهبازی دانشیاروعضو هیات علمی دانشگاه پیام نور و معاون پژوهشی مرکز تاد کارشناس ارشد رشته مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی (ره) کارشناس ارشد رشته مدیریت  دانشگاه علامه طباطبایی(ره) پذیرفته شده <<اثرات اسلام ناب در جهت دهی تولید علم در دوران مدرنیته و پسا مدرنیته نویسندگان.docx>>  
۳۰ تکامل فاعلیت انسان در بستر تاریخ از نگاه استاد شهید مطهری محسن ابراهیمی طلبه درس خارج حوزه علمیه قم، دانشحوی دکتری دانشگاه اصفهان پذیرفته شده <<-انسان-در-بستر-تاریخ-از-نگاه-استاد-شهید-مطهری.docx>>  
۳۱ باز اندیشی “نظریه درآمد قانونی ” و تبیین نقش آن در تحقق بانکداری اسلامی بر اساس اندیشه­های فقهی_ اقتصادی شهید مطهری محمدتقی تولمی دکتری اقتصاد گرایش پولی و مالی دانشگاه عدالت تهران پذیرفته شده <<-نظریه-در-آمد-قانونی۱٫docx>>  
۳۲ اصول حکمرانی شایسته در اندیشه استاد مطهری محمدتقی دشتی دکترای حقوق عمومی و عضو هیات علمی دانشگاه امام باقر پذیرفته شده <<-شایسته-دراندیشه-شهید-مطهری.docx>>  
۳۳ جامعه شناسی برهانی از فارابی تا شهید مطهری محمدرضا کرباسچی کارشناسی ارشد: فلسفه علوم اجتماعی، قم، دانشگاه باقر العلوم(ع) پذیرفته شده <<-برهانی-از-فارابی-تا-شهید-مطهری.docx>>  
۳۴ نسبت بين علم و تمدن نوین اسلامي از ديدگاه شهيد مطهري مریم سعیدیان جزئی دانشیار دانشگاه اصفهان پذیرفته شده <<-علم-و-تمدن-نوين-اسلامي-از-ديدگاه-شهيد-مطهري.pdf>>  
۳۵ تشریح مبانی ارتباطی مسئولیت‌پذیری اجتماعی مسئولین در قبال جامعه و مطالبه‌گری مردم و روش‌های عملی‌سازی آن در آراء استاد مطهری مظهربابائی وحید علوی‌زاده علی اصغر حسینی   استادیار دانشگاه فرهنگیان (واحد شهید مدرس).، سنندج. میدان سهروردی.  نویسنده مسئول. دانشجوی دکتری تخصصی فلسفه تعلیم و ترییت دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم تحقیقات). دانشجوی دکتری تخصصی فلسفه اسلامی (مشاء). دانشگاه آزاد اسلامی (واحد شهر ری). پذیرفته شده <<تشریح مبانی ارتباطی مسئولیت‌پذیری اجتماعی مسئولین در قبال جامعه و مطالبه‌گری مردم و روش‌های عملی‌سازی آن در آراء استاد مطهری.docx>>  
۳۶ مفهوم «فطرت» در تبیین نسبت حکمت نظـری و حکمت عملـی با تأکید بر اندیشه استاد مرتضی مطهری بتول یوسفی دکترای علوم سیاسی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی – عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) پذیرفته شده <<مفهوم «فطرت» در تبیین نسبت حکمت نظـری و حکمت عملـی.docx>>  
۳۷ بررسی تطبیقی دیدگاه شهید مطهری  و تربیت دوجنسیتی سیده زهرا موسوی   پذیرفته شده <<بررسی تطبیقی دیدگاه شهید مطهری  و تربیت دوجنسیتی.docx>>  
۳۸ واکاوی شناخت سندی قرآن از نگاه استاد مطهری رمضانعلی تقی زاده چاری استادیار گروه آموزشی الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان،دکتری علوم قرآن و حدیث پذیرفته شده <<-سندی-قرآن-از-نگاه-استاد-مطهری.docx>>  
۳۹ نسبت سنجی اخلاق و رفتار از دیدگاه شهید مطهری و دکتر فنایی سمیه السادات موسوی دارای مدرک سطح سه تعلیم و تربیت از جامعه الزهرا (سلام الله علیها) و دانشجوی دکترای مدرسی معارف اسلامی پذیرفته شده <<-مقاله-نسبت-سنجی-اخلاق-و-رفتار-همراه-با-شرح-حال-نویسنده.docx>>  
۴۰ تبیین فلسفه ممنوعیت ربا در اقتصاد اسلامی با تاکید بر نظریه “تبدیل عین به دین” و “انتقال مالکیت” در عقد قرض بر اساس اندیشه­های شهید مطهری   محمدتقی تولمی اتمام دوره آموزشی دکتری اقتصاد گرایش پولی و مالی دانشگاه عدالت تهران پذیرفته شده <<-ممنوعیت-ربا.docx>>  
۴۱ فضایل فکری بایسته نواندیشان حوزوی با تکیه بر شخصیت و اندیشه های استاد مطهری امین کرباسی‌زاده اصفهانی طلبه درس خارج حوزه علمیه قم، دانشجوی دکتری فلسفه اخلاق دانشگاه قم پذیرفته شده <<-نواندیشان-حوزوی-با-تکیه-بر-شخصیت-و-اندیشه‌های-استاد-مطهری۱٫docx>>  
۴۲ نقش عاملیت و ساختار درپیشرفت و انحطاط جامعه از دیدگاه شهید مطهری محمد رباطی کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی پذیرفته شده <<-و-ساختار-درتحولات-اجتماعی-از-دیدگاه-شهید-مطهری.docx>>  
۴۳ ممیّزات مواجهه شهید مطهری با سنت و تجدد در مقایسه با مدافعان نظریه بازگشت به خویشتن حسن بوژمهرانی   پذیرفته شده <<ممیّزات مواجهه شهید مطهری با سنت و تجدد در مقایسه با مدافعان نظریه بازگشت به خویشتن.pdf>>  
۴۴ روش شناسی اقترانی چگونگی اندیشیدن (مطالعه موردی روش اندیشه ای شهید مطهری و شهید صدر) محسن مدنی نژاد محمد مدنی نژاد فارغ الدوره پسا دکترای فقه و حقوق؛ سطح ۴ (دکتری) از موسسه بین المللی مطالعات اسلامی؛ دانشجوی دكترای رشته اندیشه معاصر مسلمین در مجتمع زبان و فرهنگ شناسی المصطفی   پژوهشگر در حیطه علوم اسلامی و ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد تهران. پذیرفته شده <<-روش-اندیشه-به-همراه-رزومه.docx>>  
۴۵ تاثیر عوامل غیرمعرفتی بر باور دینی از دیدگاه استاد مطهری و ویلیام جیمز نجم السادات الحسینی   پذیرفته شده <<1113.docx>>