جدول چکیده مقالات پذیرفته شده

در این صفحه جدول عناوین چکیده های پذیرفته شده همایش در دسترس است
ردیفموضوعنام نویسندهمدرک تحصیلیوضعیتفایل
1شهید مطهری و بینش تاریخیدکتر رمضان محمدی دکتر محمد باقر خزائیلیاستادیارگروتاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دکترای تاریخ    و پژوهشگر پژوهشگاه حوزه و دانشگاهپذیرفته شدهشهید مطهری و بینش تاریخی
2تحلیل مفهوم سبک زندگی در تفکر استاد مطهری و آلفرد آدلرزهرا رسولیدکتری حکمت متعالیهپذیرفته شده تحلیل مفهوم سبک زندگی در تفکر استاد مطهری و آلفرد آدلر
3تحلیل مفهومی تربیت و جامعه سازی در آرای شهید مطهری؛ اندیشه ای مغفول در نظام آموزشی ایرانسیدمحمد سیدکلاندکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، اردبیل، ایرانپذیرفته شده تحلیل مفهومی تربیت و جامعه سازی در آرای شهید مطهری؛ اندیشه ای مغفول در نظام آموزشی ایران
4بنیادهای جهان‌میهنی در اندیشه اسلامی از دیدگاه آیت‌الله مطهریسیدمحمدهادی مقدسیدانشجوی دکترای فلسفه سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)پذیرفته شده بنیادهای جهان‌میهنی در اندیشه اسلامی از دیدگاه آیت‌الله مطهری
5عیار پاسخگویی در اندیشه مطهرعلی باقی نصرآبادی مرتضی نجفیاستادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق دانش آموخته حوزه علمیه قم، و پژوهشگر پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادقپذیرفته شده عیار پاسخگویی در اندیشه مطهر
6نسبت دینداری وآزادیعلی دژاکام عاطفه سوهانیعضو پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی دکتری فلسفه تعلیم وتربیتپذیرفته شده نسبت دینداری وآزادی
7نقد مبانی و مولفه های الحاد مدرن با بازخوانی اندیشه های استاد مطهریدکتر محمد جواد اصغریاستادیار دانشگاه باقرالعلومپذیرفته شده نقد مبانی و مولفه های الحاد مدرن با بازخوانی اندیشه های استاد مطهری
۸نسبت حقوق بشر و آزادی در دیدگاه استاد مطهریناصر فروهی پروین علیزادهاستادیار دانشگاه تبریز کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامیپذیرفته شده نسبت حقوق بشر و آزادی در دیدگاه استاد مطهری
۹بررسي مقايسه‌اي ديدگاه‌هاي شهید مطهري و دارن عجم اوغلودر مورد نقش اقتصاد در پیدایش و گسترش دموکراسيمحمد سليماني اميرحسين خورشيدي اطهرعضو هيئت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق دانشجوي کارشناسي ارشد پيوسته دانشگاه امام صادق در رشته معارف اسلامي و اقتصادپذیرفته شده بررسي مقايسه‌اي ديدگاه‌هاي شهید مطهري و دارن عجم اوغلودر مورد نقش اقتصاد در پیدایش و گسترش دموکراسي
۱۰ویژگی­های عقلانیت قرآنی با تأکید بر آرای شهید مطهریمحمد علی رستمیاناستادیار دانشگاه اصفهانپذیرفته شده ویژگی­های عقلانیت قرآنی با تأکید بر آرای شهید مطهری
نقد و بررسی «نسبت فقه و عدالت» از نقطه‌نظر استاد مطهریمحمدهادی حاضریدانشجوی دکتری فلسفه حقوقپذیرفته شده نقد و بررسی «نسبت فقه و عدالت» از نقطه‌نظر استاد مطهری
مقايسه فلسفه اجتماع / فلسفه تاريخ مرتضي مطهري با کارل مارکسمحمود تقي‌زاده داوريدانشيار دانشگاه علامه طباطباييپذیرفته شده مقايسه فلسفه اجتماع / فلسفه تاريخ مرتضي مطهري با کارل مارکس
بدعت از دیدگاه شهید مطهریناهید زارعی سمیه زنگنهدانش آموخته حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان کارشناس روانشناسیپذیرفته شده بدعت از دیدگاه شهید مطهری
بررسی انسجام و کارآمدی نظریه مطهری در موضوع اسلام و نیازهای زمان با تکیه بر نسبت خاتمیت و عقلانیتهادی قره شیخ بیاتکارشناسی ارشد فلسفه دین از دانشگاه علامه طباطباییپذیرفته شده بررسی انسجام و کارآمدی نظریه مطهری در موضوع اسلام و نیازهای زمان با تکیه بر نسبت خاتمیت و عقلانیت
شناسایی مولفه های الگوی خاص شهید مطهری درباره “تاریخ” و تاثر متن و زمینه تاریخی بر ارائه این الگووحید رئیسی رودباریدانش آموخته کارشناسی ارشد علوم یاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهرانپذیرفته شده شناسایی مولفه های الگوی خاص شهید مطهری درباره “تاریخ” و تاثر متن و زمینه تاریخی بر ارائه این الگو
کاربست مدارای سیاسی در الگوی حکم‌رانی نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه شهید مطهرییاسر برخورداریدکتری علوم‌سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی (ره)پذیرفته شده کاربست مدارای سیاسی در الگوی حکم‌رانی نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه شهید مطهری
مبانی فکری توسعه از دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهریابراهیم شالیکاردانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهرانپذیرفته شده مبانی فکری توسعه از دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهری
رابطه آزادی معنوی و تولید علم از نظر استاد مطهریابوطالب گل وردیفوق لیسانس جامعه شناسی انقلاب اسلامی از پژوهشکده امام خمینیپذیرفته شده رابطه آزادی معنوی و تولید علم از نظر استاد مطهری
سیاستِ فلسفیِ خوشبختی در دیدگاهِ شهید مطهریامید شفیعی قهفرخیعضوِ هیئتِ علمیِ دانشگاهِ امام صادق(ع)پذیرفته شده سیاستِ فلسفیِ خوشبختی در دیدگاهِ شهید مطهری
۲۰بازخوانی نظر شهید مطهری نسبت به جایگاه اقتصاد در بوجود آمدن و گسترش دموکراسیمحمد سليماني اميرحسين خورشيدي اطهرعضو هيئت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق دانشجوي کارشناسي ارشد پيوسته دانشگاه امام صادق در رشته معارف اسلامي و اقتصادپذیرفته شده بازخوانی نظر شهید مطهری نسبت به جایگاه اقتصاد در بوجود آمدن و گسترش دموکراسی
تحلیل مفهوم سبک زندگی در تفکر استاد مطهری و آلفرد آدلرزهرا رسولی پذیرفته شده تحلیل مفهوم سبک زندگی در تفکر استاد مطهری و آلفرد آدلر
عوامل ساخت و اصلاح شخصیت اخلاقی از دیدگاه مطهری بر اساس رویکردهای معاصرسعیده حمله داری پذیرفته شده عوامل ساخت و اصلاح شخصیت اخلاقی از دیدگاه مطهری بر اساس رویکردهای معاصر
مفهوم ربای محرم از دیدگاه شهید مطهریسید امراله حسینی پذیرفته شده مفهوم ربای محرم از دیدگاه شهید مطهری
سلامت معنوی در تعارض  “عدالت و بیماری”  با تاکید بر بیماران صعب العلاج  (از منظر شهید مطهری)سید روح الله موسوی زادهعضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهانپذیرفته شده سلامت معنوی در تعارض  “عدالت و بیماری”  با تاکید بر بیماران صعب العلاج  (از منظر شهید مطهری)
بررسی روش اجتهادی استاد مطهری در مواجه با مسائل روز با توجه به نظریه حقیقت و اعتبارسید مجتبی امین جواهریتحصیلات حوزوی در مقطع درس خارج فقه و اصول و فلسفهپذیرفته شده بررسی روش اجتهادی استاد مطهری در مواجه با مسائل روز با توجه به نظریه حقیقت و اعتبار
اندیشه حقوق طبیعی الهی در بیان استاد شهید مرتضی مطهریسیدعلیرضا میربد حامد کرمیکارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران، پردیس فارابی هیئت علمی دانشگاه شاهد، دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران پردیس فارابیپذیرفته شده اندیشه حقوق طبیعی الهی در بیان استاد شهید مرتضی مطهری
بنیادهای جهان‌میهنی در اندیشه اسلامی از دیدگاه آیت‌الله مطهریسیدمحمدهادی مقدسیدانشجوی دکترای فلسفه سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیپذیرفته شده بنیادهای جهان‌میهنی در اندیشه اسلامی از دیدگاه آیت‌الله مطهری
اعتدال؛آثار و موانع آن از دیدگاه شهید مطهریعلی احمدپوراستادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه محقق اردبیلیپذیرفته شده اعتدال؛آثار و موانع آن از دیدگاه شهید مطهری
اثرات اسلام ناب در جهت دهی تولید علم در دوران مدرنیته و پسا مدرنیته نویسندگانعلی نجاتبخش اصفهانی عاطفه خدا قلی سمیه شهبازیدانشیاروعضو هیات علمی دانشگاه پیام نور و معاون پژوهشی مرکز تاد کارشناس ارشد رشته مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی (ره) کارشناس ارشد رشته مدیریت  دانشگاه علامه طباطبایی(ره)پذیرفته شده اثرات اسلام ناب در جهت دهی تولید علم در دوران مدرنیته و پسا مدرنیته نویسندگان
۳۰تکامل فاعلیت انسان در بستر تاریخ از نگاه استاد شهید مطهریمحسن ابراهیمیطلبه درس خارج حوزه علمیه قم، دانشحوی دکتری دانشگاه اصفهانپذیرفته شده تکامل فاعلیت انسان در بستر تاریخ از نگاه استاد شهید مطهری
۳۱باز اندیشی “نظریه درآمد قانونی ” و تبیین نقش آن در تحقق بانکداری اسلامی بر اساس اندیشه ­های فقهی_ اقتصادی شهید مطهریمحمدتقی تولمیدکتری اقتصاد گرایش پولی و مالی دانشگاه عدالت تهرانپذیرفته شده باز اندیشی “نظریه درآمد قانونی ” و تبیین نقش آن در تحقق بانکداری اسلامی بر اساس اندیشه ­های فقهی_ اقتصادی شهید مطهری
اصول حکمرانی شایسته در اندیشه استاد مطهریمحمدتقی دشتیدکترای حقوق عمومی و عضو هیات علمی دانشگاه امام باقرپذیرفته شده اصول حکمرانی شایسته در اندیشه استاد مطهری
جامعه شناسی برهانی از فارابی تا شهید مطهریمحمدرضا کرباسچیکارشناسی ارشد: فلسفه علوم اجتماعی، قم، دانشگاه باقر العلوم(ع)پذیرفته شده جامعه شناسی برهانی از فارابی تا شهید مطهری
نسبت بين علم و تمدن نوین اسلامي از ديدگاه شهيد مطهريمریم سعیدیان جزئیدانشیار دانشگاه اصفهانپذیرفته شده نسبت بين علم و تمدن نوین اسلامي از ديدگاه شهيد مطهري
تشریح مبانی ارتباطی مسئولیت‌پذیری اجتماعی مسئولین در قبال جامعه و مطالبه‌گری مردم و روش‌های عملی‌سازی آن در آراء استاد مطهریمظهربابائی وحید علوی‌زاده علی اصغر حسینی  استادیار دانشگاه فرهنگیان (واحد شهید مدرس).، سنندج. میدان سهروردی.  نویسنده مسئول. دانشجوی دکتری تخصصی فلسفه تعلیم و ترییت دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم تحقیقات). دانشجوی دکتری تخصصی فلسفه اسلامی (مشاء). دانشگاه آزاد اسلامی (واحد شهر ری).پذیرفته شده تشریح مبانی ارتباطی مسئولیت‌پذیری اجتماعی مسئولین در قبال جامعه و مطالبه‌گری مردم و روش‌های عملی‌سازی آن در آراء استاد مطهری
مفهوم «فطرت» در تبیین نسبت حکمت نظـری و حکمت عملـی با تأکید بر اندیشه استاد مرتضی مطهریبتول یوسفیدکترای علوم سیاسی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی – عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)پذیرفته شده مفهوم «فطرت» در تبیین نسبت حکمت نظـری و حکمت عملـی با تأکید بر اندیشه استاد مرتضی مطهری
بررسی تطبیقی دیدگاه شهید مطهری  و تربیت دوجنسیتیسیده زهرا موسوی پذیرفته شده بررسی تطبیقی دیدگاه شهید مطهری  و تربیت دوجنسیتی
واکاوی شناخت سندی قرآن از نگاه استاد مطهریرمضانعلی تقی زاده چاریاستادیار گروه آموزشی الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان،دکتری علوم قرآن و حدیثپذیرفته شده واکاوی شناخت سندی قرآن از نگاه استاد مطهری
نسبت سنجی اخلاق و رفتار از دیدگاه شهید مطهری و دکتر فناییسمیه السادات موسویدارای مدرک سطح سه تعلیم و تربیت از جامعه الزهرا (سلام الله علیها) و دانشجوی دکترای مدرسی معارف اسلامیپذیرفته شده نسبت سنجی اخلاق و رفتار از دیدگاه شهید مطهری و دکتر فنایی
۴۰تبیین فلسفه ممنوعیت ربا در اقتصاد اسلامی با تاکید بر نظریه “تبدیل عین به دین” و “انتقال مالکیت” در عقد قرض بر اساس اندیشه­ های شهید مطهری  محمدتقی تولمیاتمام دوره آموزشی دکتری اقتصاد گرایش پولی و مالی دانشگاه عدالت تهرانپذیرفته شده تبیین فلسفه ممنوعیت ربا در اقتصاد اسلامی با تاکید بر نظریه “تبدیل عین به دین” و “انتقال مالکیت” در عقد قرض بر اساس اندیشه­ های شهید مطهری  
فضایل فکری بایسته نواندیشان حوزوی با تکیه بر شخصیت و اندیشه های استاد مطهریامین کرباسی‌زاده اصفهانیطلبه درس خارج حوزه علمیه قم، دانشجوی دکتری فلسفه اخلاق دانشگاه قمپذیرفته شده فضایل فکری بایسته نواندیشان حوزوی با تکیه بر شخصیت و اندیشه های استاد مطهری
نقش عاملیت و ساختار درپیشرفت و انحطاط جامعه از دیدگاه شهید مطهریمحمد رباطیکارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائیپذیرفته شده نقش عاملیت و ساختار درپیشرفت و انحطاط جامعه از دیدگاه شهید مطهری
ممیّزات مواجهه شهید مطهری با سنت و تجدد در مقایسه با مدافعان نظریه بازگشت به خویشتنحسن بوژمهرانی پذیرفته شده ممیّزات مواجهه شهید مطهری با سنت و تجدد در مقایسه با مدافعان نظریه بازگشت به خویشتن
روش شناسی اقترانی چگونگی اندیشیدن
(مطالعه موردی روش اندیشه ای شهید مطهری و شهید صدر)
محسن مدنی نژاد محمد مدنی نژادفارغ الدوره پسا دکترای فقه و حقوق؛ سطح 4 (دکتری) از موسسه بین المللی مطالعات اسلامی؛ دانشجوی دكترای رشته اندیشه معاصر مسلمین در مجتمع زبان و فرهنگ شناسی المصطفی   پژوهشگر در حیطه علوم اسلامی و ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد تهران.پذیرفته شده روش شناسی اقترانی چگونگی اندیشیدن
تاثیر عوامل غیرمعرفتی بر باور دینی از دیدگاه استاد مطهری و ویلیام جیمزنجم السادات الحسینی پذیرفته شده تاثیر عوامل غیرمعرفتی بر باور دینی از دیدگاه استاد مطهری و ویلیام جیمز