نوآوری‌ها و نواندیشی‌های استاد مطهری فیلسوف فطرت

ریال۲۹۰,۰۰۰

این‭ ‬اثر‭ ‬به‭ ‬قلم‭ ‬آیت‭ ‬الله‭ ‬دکتر‭ ‬احمد‭ ‬بهشتی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬شاگردان‭ ‬برجسته‭ ‬استاد‭ ‬شهید‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سالها‭ ‬از‭ ‬نزدیک‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬فیلسوف‭ ‬شهید‭ ‬حشر‭ ‬و‭ ‬نشر‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬پایان‭ ‬نامه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬زیر‭ ‬نظر‭ ‬ایشان‭ ‬نگاشته‭ ‬اند‭. ‬طبعا‭ ‬توصیف‭ ‬شخصیت،‭ ‬رفتار‭ ‬و‭ ‬افکار‭ ‬استاد‭ ‬از‭ ‬زبان‭ ‬چنین‭ ‬شخصیتی‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬برای‭ ‬نسلی‭ ‬که‭ ‬استاد‭ ‬را‭ ‬درک‭ ‬نکرده‭ ‬است‭ ‬بسیار‭ ‬مغتنم‭ ‬است‭. ‬نویسنده‭ ‬در‭ ‬پنج‭ ‬بخشِ‭ ‬این‭ ‬اثر‭ ‬نکته‌ها،‭ ‬خاطره‌ها‭ ‬و‭ ‬ناگفته‌‌هایی‭ ‬از‭ ‬نحوهٔ‭ ‬تدیس‭ ‬استاد،‭ ‬نحوهٔ‭ ‬دفاع‭ ‬ایشان‭ ‬از‭ ‬قلمرو‭ ‬عقاید‭ ‬اسلامی،‭ ‬چگونگی‭ ‬قرآن‭ ‬پژوهی‭ ‬ایشان‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬دیدگاه‌های‭ ‬فلسفی‭ ‬و‭ ‬کلامی‭ ‬آن‭ ‬استاد‭ ‬شهید‭ ‬را‭ ‬بیان‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

احمد‭ ‬بهشتی

چاپ‭ ‬اول: ۱۳۹۳

ISBN‭: ‬978-600-94254-0-2

شمارگان:‭  ‬۱۰۰۰‭ ‬نسخه