ملکوت صلح

ریال۳۹۰,۰۰۰

يکی‭ ‬از‭ ‬پرسش‌هايی‭ ‬که‭ ‬درباره‭ ‬فلسفه‭ ‬اسلامی‭ ‬مطرح‭ ‬می‌شود‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬آيا‭ ‬ارتباطی‭ ‬با‭ ‬اجتماع‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬از‭ ‬چنین‭ ‬ويژگی‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬بهبود‭ ‬اوضاع‭ ‬اجتماعی‭ ‬نقشی‭ ‬ايفا‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬پاسخ‭ ‬مثبت‭ ‬است‭ ‬اين‭ ‬رسالت‭ ‬چگونه‭ ‬انجام‭ ‬می‭ ‬پذيرد؟‭ ‬این‭ ‬کتاب‭ ‬تلاشی‭ ‬است‭ ‬چند‭ ‬جانبه‭ ‬و‭ ‬ارزشمند‭ ‬برای‭ ‬نشان‭ ‬دادن‭ ‬نمونه‭ ‬ای‭ ‬از‭ ‬کار‭ ‬سترگ‭ ‬استاد‭ ‬مطهری‭ ‬برای‭ ‬بهره‭ ‬گیری‭ ‬از‭ ‬فلسفه‭ ‬اسلامی‭ ‬در‭ ‬مسائل‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬ناظر‭ ‬به‭ ‬جامعه‭ ‬آخر‭ ‬الزمان‭.  ‬امید‭ ‬است‭ ‬اين‭ ‬اثر‭ ‬افق‭ ‬جديدی‭ ‬فراروی‭ ‬علاقمندان‭ ‬انديشه‭ ‬های‭ ‬شهید‭ ‬مطهری‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬دوستداران‭ ‬مباحث‭ ‬‮«‬الهیات‭ ‬اجتماعی‮»‬‭ ‬بگشايد‭.‬

علی‭ ‬اکبر‭ ‬احمدی

چاپ‭ ‬اول: ‬۱۳۹۶

ISBN‭: ‬978-600-97117-0-3

شمارگان:‭  ‬۵۰۰‭ ‬نسخه