مطهری و مسئله جدید اصالت وجود

ریال۳۰۰,۰۰۰

نزاع اصالت وجود از معروف‌ترین و مهم‌ترین بحث‌ها در فلسفۀ اسلامی است. با این حال، تصویر ما از تاریخ این مسئله به‌اندازۀ کافی روشن نیست. هدف مطهری و مسئلۀ جدید اصالت وجود این است که تصویر بهتری از تاریخ این بحث ارائه دهد. مدعای نویسنده آن است که فهم متداول امروزی از مسئلۀ اصالت وجود از جهات مهمی متفاوت از مسئله‌ای است که پیشینیان، از جمله صدرا و میرداماد، در نظر داشتند. تلقی امروز ما متأثر از علامه طباطبایی و استاد مطهری است که به سبب تلاش برای بهره‌گیری از سنت فلسفۀ اسلامی در مواجهه با فلسفۀ معاصر غربی، طرح تازه‌ای در مسئلۀ اصالت وجود درانداخته‌اند.