مجموعه مقالات همایش بین‌المللی اندیشه‌های فلسفی استاد شهید مطهری

ریال۶۵۰,۰۰۰

همایش‭ ‬بین‌المللی‭ ‬‮«‬اندیشه‌های‭ ‬فلسفی‭ ‬استاد‭ ‬شهید‭ ‬مطهری‮»‬‭ ‬در‭ ‬خرداد‭ ‬ماه‭ ‬۱۳۹۳‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬اندیشمندان‭ ‬برجستهٔ‭ ‬ایرانی‭ ‬و‭ ‬خارجی‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭.  ‬پروفسور‭ ‬چارلز‭ ‬تالیافرو‭ ‬الهیدان‭ ‬و‭ ‬فیلسوف‭ ‬دین‭ ‬برجسته‭ ‬آمریکایی‭  ‬پس‭  ‬از‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬همایش‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬یادداشتی‭ ‬این‌گونه‭ ‬توصیف‭ ‬کرد‭:‬‮«‬سطح‭ ‬گفت‭ ‬وگوهاى‭ ‬بين‭ ‬فلاسفه‭ ‬و‭ ‬الهيدانان‭ ‬مختلف‭ ‬خارق‭ ‬العاده‭ ‬بالا‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬فرصتهاى‭ ‬چندگانهاى‭ ‬به‭ ‬دســت‭ ‬آمد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬افراد‭ ‬در‭ ‬تبادل‭ ‬نظرهاى‭ ‬فردى‭ ‬با‭ ‬يكديگر‭ ‬ملاقات‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭.‬‮»‬‭  ‬کتاب‭ ‬حاضر‭ ‬مجموعهٔ‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬۳۰‭ ‬مقالهٔ‭ ‬برتر‭ ‬از‭ ‬مجموعهٔ‭ ‬مقالاتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دبیرخانهٔ‭ ‬همایش‭ ‬ارسال‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

چاپ‭ ‬اول: ۱۳۹۴

ISBN‭: ‬978-600-94254-3-3

شمارگان:‭  ‬۵۰۰‭ ‬نسخه