فهرست کتابخانه شخصی استاد مطهری

ریال۱۶۰,۰۰۰

در انبار موجود نمی باشد

برای‭ ‬اهل‭ ‬تحقیق‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬استاد‭ ‬شهید‭ ‬با‭ ‬کارنامه‭ ‬پژوهشی‭ ‬درخشانی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬یادگار‭ ‬گذاشت‭  ‬از‭ ‬چه‭ ‬منابعی‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کرده‌اند‭. ‬فهرست‭ ‬دقیق‭ ‬و‭ ‬کامل‭ ‬این‭ ‬کتب‭ ‬به‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬می‌خواهند‭ ‬مطالب‭ ‬ارجاع‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬استاد‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬چاپ‌ها‭ ‬و‭ ‬نسخه‌هایی‭ ‬که‭ ‬استاد‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کرده‌اند‭ ‬بیابند،‭ ‬کمک‭ ‬شایانی‭ ‬می‌کند‭.  ‬این‭ ‬کتاب‭ ‬مجموعه‌ای‭ ‬از‭ ‬فهرستی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬استاد‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬طلبگی‭ ‬از‭ ‬کتاب‌های‭ ‬خود‭ ‬تهیه‭ ‬کرده‌اند‭ ‬و‭ ‬فهرستی‭ ‬تخصصی‭  ‬که‭ ‬از‭  ‬کتابخانه‭ ‬شخصی‭  ‬تهیه‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬منطبق‭ ‬با‭ ‬وضعیت‭ ‬کتابخانه‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬شهادت‭ ‬ایشان‭ ‬است‭.‬

فهرست‌نویسی‭ ‬و‭ ‬تنظیم‭:‬

‭ ‬علی‭ ‬قدیمی،‭ ‬حسین‭ ‬سرمد‭ ‬محمدی

چاپ‭ ‬اول: ۱۳۹۴

ISBN‭: ‬978-600-94254-6-4

شمارگان‭ : ‬۵۰۰‭ ‬نسخه