عقل و دین و مسئلهٔ شر از نگاه استادان مسلمان و مسیحی

ریال۲۵۰,۰۰۰

در‭ ‬مراسم‭ ‬پایانی‭ ‬همایش‭ ‬اندیشه‭ ‬های‭ ‬فلسفی‭ ‬استاد‭ ‬مطهری،‭ ‬دو‭ ‬میزگرد‭ ‬علمی‭ ‬با‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬عقل‭ ‬و‭ ‬دین‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬مسئلۀ‭ ‬شر‮»‬‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬اندیشمندان‭ ‬و‭ ‬فرهیختگان‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬خارجی‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬جلسه‭ ‬که‭ ‬گاه‭ ‬شکل‭ ‬مناظره‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬گرفت،‭ ‬برخی‭ ‬اندیشه های‭ ‬استاد‭ ‬شهید‭ ‬مرتضی‭ ‬مطهری‭ ‬در‭ ‬باب‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬مسئله‭ ‬قدیمی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عین‭ ‬حال‭ ‬زنده‭ ‬در‭ ‬فلسفۀ‭ ‬دین‭ ‬معاصر،‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اقتضای‭ ‬حضور‭ ‬اندیشمندان‭ ‬غربی‭ ‬نگاهی‭ ‬بین فرهنگی‭ ‬و‭ ‬تطبیقی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬مسئله‭ ‬بر‭ ‬فضای‭ ‬این‭ ‬گفتگوها‭ ‬سایه‭ ‬افکند‭.‬

چالز‭ ‬تالیافرو،‭ ‬سید‭ ‬یدالله‭ ‬یزدان‌پناه‭ ‬و‭…‬

چاپ‭ ‬اول: ۱۳۹۴

ISBN‭: ‬978-600-94254-2-6

شمارگان: ۲۰۰۰‭ ‬نسخه