خوارج و داعش

ریال۴۰۰,۰۰۰

100 در انبار

شهید‭ ‬مطهری‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬۲۵‭ ‬جلد‭ ‬از‭ ‬آثار‭ ‬خود،‭ ‬بیش‭ ‬از ‭ ‬۲۵۰ ‬بار‭ ‬از‭ ‬خوارج‭ ‬نام‭ ‬می‌برد‭. ‬کتاب‭ ‬جاذبه‭ ‬و‭ ‬دافعه،‭ ‬مفصل‌ترین‭ ‬اثر‭ ‬ایشان‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬است‭. ‬خوارج‭ ‬فرقه‌ای‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬صدر‭ ‬اسلام‭ ‬پدید‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬به‌سرعت‭ ‬هم‭ ‬نابود‭ ‬و‭ ‬منقرض‭ ‬شد‭. ‬طبیعتاً‭ ‬این‭ ‬پرسش‭ ‬پیش‭ ‬می‌آید‭ ‬که‭ ‬چرا‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬درباره‭ ‬تاریخ‭ ‬و‭ ‬عقاید‭ ‬این‭ ‬فرقه‭ ‬مطالعه‭ ‬و‭ ‬تحقیق‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬اساساً‭ ‬آشنایی‭ ‬با‭ ‬خوارج‭ ‬چه‭ ‬فایده‌ای‭ ‬دارد؟‭! ‬رمز‭ ‬توجه‭ ‬زیاد‭ ‬استاد‭ ‬مطهری‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬چیست؟‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬اثر‭ ‬با‭ ‬برررسی‭ ‬تطبیقی‭ ‬ویژگی‌های‭ ‬خوارج‭ ‬و‭ ‬داعش‭ ‬تلاش‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬پرسش‌ها‭ ‬پاسخ‭ ‬داده‭ ‬شود‭.‬

علی‭ ‬اصغر‭ ‬خندان

چاپ‭ ‬اول: ‬۱۳۹۴

ISBN‭: ‬978-600-94254-5-7

شمارگان:‭ ‬۱۰۰۰‭ ‬نسخه