بایگانی اخبار

روش تفسیری شید مطهری

مبانی صدوری و دلالی تفسیر قرآن از منظر شهید مطهری

استاد دانشگاه تهران ضمن اشاره به مبانی روش تفسیر شهید مطهری اظهار کرد: نخستین مبنای شهید مطهری این است که قرآن رهاورد وحی الهی به پیامبر(ص) بوده و از جهت الفاظ و عبارات و مبانی و محتوا انتساب به خدای تبارک و تعالی دارد.

ادامه مطلب »

«موضوع زن» در نظام اندیشه‌ای شهید مطهری/ ماجرای مقالات استاد مطهری در نشریه زن روز

در امتداد ادبیات شهید مطهری، نقش‌آفرینی زنان اهمیت دارد. ایشان به اصل این مسئله اشاره کرده‌اند که عاطفه، حس و خیال در زن غنی است. اگر عاطفه، حس و خیال در زن غنی باشد، توان هنری روایت زن زیاد است؛ همان‌گونه که حضرت زهرا(س) ولایت امیرالمؤمنین(ع) را به‌خوبی تبیین می‌کند.

ادامه مطلب »

شهید مطهری و معرفی راه سومی برای دینداری در دنیای مدرن

رئیس بنیاد امامت ضمن اشاره به ویژگی‌های عقلانیت شهید مطهری تصریح کرد: ایشان از یک طرف تقابلی با عقلانیت مدرن ندارند بلکه سعی می‌کنند از درون آن عقلانیت سره را از ناسره بازشناسی کنند و از سوی دیگر این خودبنیادی و خودبسندگی در حوزه عقل‌گرایی مدرن را زیر سوال می‌برند و نشان می‌دهند عقل به تنهایی نمی‌تواند نظام زندگی بشر را اداره کند.

ادامه مطلب »