۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی گرامی باد!

دو هشدار مهم شهید آیت‌الله مطهری در فروردین ۱۳۵۸ یک ماه قبل از شهادت