گریه مرحوم استاد علامه طباطبایی در فراق شاگرد برجسته‌اش