چه کسانی در بخش فارسی همایش بین‌المللی استاد مطهری سخن می‌گویند؟

اسامی، عناوین و برنامه ۴۵ سخنران
سخنرانان-بخش-فارسی-همایش-استاد-مطهری_001

اسامی، عناوین و برنامه ۴۵ سخنران

روزهای دوشنبه، سه‌شنبه‌ و چهارشنبه ۱۳ الی ۱۵ بهمن‌ماه

لینک پخش: tv.mou.ir

ساعات جلسات:
١٢- ٨:٣٠
۱۴ – ۱۷:٤٥
۱۸:۱۵ – ۲۱

پخش جلسات عربی و انگلیسی:
mou.ir/mutahhari

کانال رسمی «بنیاد شهید مطهری»

t.me/motahari_ir