چرا نهج‌البلاغه در میان ما غریب است؟

چرا نهج‌البلاغه در میان ما غریب است؟