پیشینه حادثه کربلا از نظر استاد مطهری

جناب آقای شیخ حسن قناعت لی (ترکیه)

چکیده:

Bu makalede Şehid Mutahharî’nin okumalarında Kerbela hadisesinin arka planı irdelenmeye çalışılmıştır. Hadisenin hayalî, plansızca, ilerisini görmeden yapılan,realiteden uzak, yalnızca idealiteye dayalı bir olay olarak gerçekleştirilmediği vurgulanmıştır. İmamet makamında bulunan birinin, alışılagelmiş klasik Müslüman mantığındaki gibi dünyevî işlere bulaşmaktan uzak durmasının, hukukî ve ilâhî sorumluluktan uzak durmak anlamında olacağı ve topluma karşı görevini yerine getirmeme gibi bir anlam içerdiği beyan edilmiştir. Çünkü bizatihi İslamîn kendisi hukuk ve tekliften başka bir şey değildir.

    Hz. Hüseyin (as) değerlendirilirken, İslam’a ve onun meşru temsilcisi olan imama karşı düşman olanların din ve vahiy hakkındaki bakışları, hedefleri ve hedeflerini gerçekleştirmek için dini nasıl istismar aracı olarak kullandıkları ve  her türlü gayri meşru işleri nasıl mübah gördükleri gibi hususlar objektif bir şekilde değerlendirilmiştir.

 İktidarda olsun veya olmasın imamların, imamet makamının üzerlerine yüklemiş olduğu ağır misyon gereği, topluma karşı dinî, ilmî, sosyal, ekonomik ve eğitimsel alanlardaki vazifelerini en iyi bir biçimde yerine getirdikleri vurgulanmıştır. Yine imamların siyasî makamları elde etmedeki gayelerinin dünyevî bir takım makam ve çıkarlar elde etmek olmadığı, yalnızca maneviyatdan dolayı bunu arzu ettikleri dillendirilmiştir. İmam Hüseyin (as)’ın “Mina”daki okumuş olduğu hutbesi de buna delil gösterilmiştir.

    Kerbela hadisesinin, imam Ali (as) taraftarlarının Emevilerce öldürülmeye başlaması nedeniyle bir anda gelişen bir olay olmadığı, Kerbela’dan önce de İmam Ali (as) döneminden bu tarafa Emeviler tarafından minberlerde ona hakaretler ettikleri ve taraftarlarını da çeşitli behanelerle katledip durdukları İmam Hüseyin (as) tarafından bilindiği için bu olayının başlatılmış olmadığı gayet açık bir şekilde izah edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

 Kerbela, İmam Hüseyin, Mutahhari, Aşura, Emeviler.

پرسش و پاسخ: