پیشنهاد زمان شاه شهید مطهری به دختران دانشگاه تهران درباره حجاب

علی مطهری خاطره ای از پیشنهاد پدرش به دختران دانشگاه تهران درباره حجاب را روایت کرد
شهید مطهری

علی مطهری در پستی اینستاگرامی نوشت :

این روزها که مسئله حجاب مطرح است اولاً به همه توصیه می‌کنم که کتاب مسئله حجاب استاد مطهری را بخوانند، ثانیاً ذکر این خاطره خالی از فایده نیست:

در سال ۱۳۵۴ دانشکده الهیات دانشگاه تهران برای اولین بار دانشجوی دختر پذیرفت.در آن شرایط که رژیم شاه مروّج و مشوق بی‌حجابی بلکه عریانی بود آیت‌الله مطهری که استاد دانشکده الهیات بودند گفتند نمی‌شود که دختران بدون حجاب وارد دانشکده الهیات بشوند. لذا پولی به برخی کارکنان دانشکده دادند و گفتند بروید تعدادی چادر و روسری تهیه کنید. قرار شد نگهبان درب ورودی این چادرها و روسری‌ها را به دختران هدیه بدهد. این کار انجام شد.

همه دختران پذیرفتند و با حجاب وارد دانشکده شدند جز یک نفر که او هم چند روز بعد پذیرفت. البته رژیم شاه هم ممانعتی به عمل نیاورد.