یک نگاه مسیحی به مرتضی مطهری

سخنرانی پروفسور کلاوس فون اشتوش در مراسم افتتاحیه همایش