ویژگی‌های تعلیم و تربیت از منظر شهید مطهری

در پانزدهمین همایش حکمت مطهر مطرح شد
احمد سفلایی

به گزارش روابط عمومی بنیاد شهید مطهری به نقل از خبرگزاری فارس، دومین روز پانزدهمین همایش حکمت مطهر با محوریت اسلام و ایران در قرن جدید به میزبانی دانشگاه صداوسیما برگزار شد.

در این همایش، احمد سفلایی، عضو هیأت علمی دانشگاه صداوسیما به بررسی ویژگی‌های تعلیم و تربیت اسلامی در کتاب «داستان راستان» اثر استاد شهید مطهری پرداخت و گفت: دین اسلام همواره نگاه ویژه‌ای به تعلیم و تربیت داشته و امام خمینی (ره) معلمی را شغل انبیا دانسته است.

وی با بیان اینکه دغدغه بسیاری از دانشمندان و‌ فلاسفه مسلمان، تربیت اسلامی بوده است، افزود: در جمع‌بندی آرای متفکران غربی ۱۱ ویژگی را در طول دوره‌های مختلف می‌توان استخراج کرد. سقراط معتقد بود از طریق گفت‌وگو تربیت صورت می‌گیرد. افلاطون استعدادهای برتر را امری مهم می‌دانست. ارسطو ایجاد کنترل انگیزه‌های عاطفی حاکم بر طبیعت را از طریق دستیابی به حقیقت مد نظر قرار داد.

سفلایی ادامه داد: روسو به آزادسازی انسان و رهایی از قید و بندها معتقد بود. اسپنسر خوشبختی را برای همه می‌داند و می‌گوید که شهروند شایسته باید آموزش ببیند. دیویی نیز جستجو و تجدیدنظر در تجارب گذشتگان را برای بهره‌برداری نسل امروز امری ضروری می‌داند.

وی به نظریات علما و اندیشمندان اسلامی درباره تعلیم و تربیت اشاره کرد و گفت: تبدیل دانش به رفتار عملی از طریق طلب، ترفند، ابزار و بحث و زمان از نظریات یعقوب بن اسحاق کِندی به شمار می‌رود. ابوالحسن عامری نیز به تعلم و‌ تکرار تاکید دارد.

عضو هیأت علمی دانشگاه صدا و سیما با بیان اینکه تربیت دو درجه دارد؛ تربیت اخلاقی و رفتاری و همچنین تربیت روحی و شناختی تصریح کرد: التزام بر تربیت و تعلیم اجتماعی بر عهده حاکمان اسلامی است. همچنین وجودی در انسان است که بعد انسانی باید توسط تعلیم و تربیت حرکت کرده تا به کمال غایی برسد.

‌وی با اشاره به اینکه شهید مطهری دو ویژگی را درباره تعلیم و‌تربیت مهم می‌داند، خاطر نشان کرد: مکتب جامع تعلیم و تربیت مکتبی است که به استعدادها توجه کند و بداند همانطور که جسم نیازهایی دارد، روح هم برای شکوفایی نیاز به تربیت دارد. اهتمام به پرورش اندیشه، پرورش استعدادهای نهفته، تمکن فضایل اخلاقی و‌ملکات نفسانی، ایجاد برنامه دقیق برای تربیت انسان‌ها، احقاق کمال طلبی از مهمترین ویژگی‌های تعلیم و‌تربیت از منظر شهید مطهری است.