واکنش شهید مطهری به اکران فیلم نامناسب در سینما

شهید مطهری جایی که دید فیلم و سینما اخلاقیات را نشانه گرفته، وارد عمل شد.
واکنش شهید مطهری به اکران فیلم نامناسب در سینما

به گزارش روابط عمومی بنیاد شهید مطهری به نقل از خبرگزاری فارس: بشیر سلیمی، پژوهشگر مباحث میان رشته‌ای قرآن و‌هنر در پانزدهمین همایش حکمت مطهر که امروز در دانشگاه صدا و سیما برگزار شد، با ارائه مقاله‌ای با عنوان واکاوی مضامین هنر اخلاق‌مدار در اندیشه شهید مطهری و سینمای برگمان، به تشریح دیدگاه شهید مطهری درباره سینما پرداخت.

سلیمی با بیان اینکه شهید مطهری سینمای قبل از انقلاب را قبول نداشت، گفت:‌ ایشان به دلیل نبود‌محتوای مناسب در آثار سینمایی قبل از انقلاب، به سینما پا نمی‌گذاشت. اما جایی که دید فیلم و سینما اخلاقیات را نشانه گرفته، وارد عمل شد. 

وی با اشاره به اکران فیلمی نامناسب در سینمای قبل از انقلاب و واکنش شهید مطهری، افزود: او برای نقد آن فیلم نامناسب حتی فیلم را نمی‌بیند، بلکه فقط صدای آن را گوش می‌دهد و آن را نقد می‌کند.

سلیمی با بیان اینکه شهید مطهری نقدهایی را به صادق هدایت دارد و تفکیکی بین اشعار خیام ریاضیدان با خیام شاعر درنظر گرفته است، تصریح کرد: شهید مطهری می‌گوید با تاثیرپذیری از کتاب صادق هدایت افرادی میل به خودکشی پیدا می‌کند. البته فقط خواندن کتاب را عامل خودکشی نمی‌داند، بلکه محرکی برای آن تلقی می‌کند.

وی با اشاره به اینکه از نگاه شهید مطهری اخلاق مداری در سینما هم باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: به قول جان سیمون «اخلاق در سینمای برگمان همانند قانونی الهی است که هم بیم می‌دهد و هم تشویق می‌کند». بابررسی آثار شهید مطهری و برگمان می‌توان گفت که برگمان درصدد است تا خداشناسی نابی را به دور از کلیسا به مخاطبان ارائه دهد. 

‌‌سلیمی با بیان اینکه زن در سینمای برگمان در عشق بی‌قید و بند به خداشناسی‌ نمی‌رسد، افزود: این امر موضوعی است که دغدغه شهید مطهری نیز به شمار می‌رود. شهید مطهری در هنر و سینمای متعالی پایبندی به عفت و خانواده را شرط اصلی می‌داند و از همین رو به نقد فیلم «محلل» می‌پردازد. این مساله یعنی احترام در فیلم «‌توت فرهنگی‌های وحشی» ‌نیز مشهود است.

‌این پژوهشگر با اشاره به اینکه فلسفه نجات و رستگاری در سینمای برگمان بر اساس اصول مذهبی شکل گرفته است‌و شهید مطهری نیز در تبیین خلود با استشهاد به آثار نویسندگانی همچون هوگو، جلوه هنری به این امر داده است، گفت: در مسأله مرگ و آخرت چنانچه در فیلم «مهر هفتم» مشهود است، اعتقاد به جهان دیگر و جاودانگی مورد توجه قرار گرفته است. شهید مطهری نیز در نقد سینما و هنر پوچ‌گرا افکار صادق هدایت را مورد خدشه قرار می‌دهد و در مقابل امید و هدفمندی را به جامعه تزریق می‌کند. در سینمای برگمان آسیب‌های دنیای مدرن به چالش کشیده می‌شود.