همایش ملی استاد مطهری و مطالعات قرآنی معاصر

photo_2019-04-29_11-26-19-e1559378051651

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری بنیاد علمی فرهنگی شهید مطهری و انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی برگزار می نماید..

به گزارش روابط عمومی بنیاد شهید مطهری این همایش روز پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۹ الی ۱۷ در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار خواهد شد.

 جدول برنامه­ های همایش ملّیاستاد مطهّری و مطالعات قرآنی معاصر
پنج­شنبه، دوازدهم اردی­بهشت­ماه 1398 – پژوهشگاه علوم­ انسانی و مطالعات فرهنگی
  افتتاحیّه (10:50-9:00)
پخش سرود ملّی، قرائت قرآن­کریم، اعلام برنامه­ها9:00 9:15
خیر مقدم رییس پژوهشگاه علوم­ انسانی و مطالعات فرهنگی (آقای دکتر حسین­علی قبادی)9:15 9:25
سخن­رانی رییس انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی (خانم دکتر فروغ پارسا)9:25 9:35
گزارش دبیر علمی همایش استاد مطهّری و مطالعات قرآنی معاصر (آقای دکتر سیّد هدایت جلیلی)9:35 9:45
سخن­رانی آقای دکتر علی مطهّری9:45 10:10
سخن­رانی حجّه­ لاسلام والمسلمین مصطفی رستمی10:10 10:20
سخن­رانی دکتر محمّدعلی مهدوی­ راد10:20 10:35
سخن­رانی دکتر سیّد رضا مؤدّب10:35 10:50
 
نشست­های نوبت صبح (11:00 – 13:00)
عنوان نشست: استاد مطهّری و بازاندیشی در مباحث علوم قرآنی
مدیر نشست: خانم دکتر مریم قبادی
موضوعسخن­راندانشگاهساعت
مروری بر آراء استاد مطهّری از منظر نظریّۀ قبض و بسط معرفت دینیدکتر مقصود فراست­خواهاستادیار مؤسّسه­ ی پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی11:00 11:30
تحلیل انتقادی دیدگاه­های استاد مطهّری در علوم قرآنیدکتر زهرا اخوان‌صرّافمدرّس حوزه و دانشگاه11:30 11:50
بازخوانی اعجاز قرآن کریم در اندیشۀ استاد مطهّریمرتضی سلمان­ نژادپژوهشگر دانشگاه امام صادق(ع)11:50 12:10
بازاندیشی در دیدگاه شهید مطهّری پیرامون «سنّت» و دلالت­های قرآنی آندکتر قاسم درزیاستادیار دانشگاه شهید بهشتی12:10 12:30
پرسش و پاسخ12:30 13:00
    
عنوان نشست: استاد مطهّری و گفتگوی مطالعات قرآنی و علوم­انسانی
مدیر نشست: آقای دکتر مالک شجاعی جشوقانی
موضوعسخن­راندانشگاهساعت
قرآن ­کریم و علم اجتماعی اسلامی به‌روایت استاد مطهّریدکتر مهدی جمشیدیپژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی11:00-11:15
مواجهۀ استاد مطهّری با تفاسیر اجتماعی معاصردکتر یحیی بوذری ­نژاددانشیار دانشگاه تهران11:15-11:30
مباني، اصول و روش استاد مطهّری در استخراج علم دینی قرآن‌بنیاندکتر علی­ اصغر خنداندانشگاه امام صادق(ع)11:30-11:45
تحلیل و نقد برداشت­های مبتنی بر معرفت پلورالیستی از نظریّۀ اعتباریّات علّامه طباطبایی و تحلیل دیدگاه استاد مطهّریدکتر سیّد رضا حسینیاستادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی11:4512:00
مواجهۀ گفتماني علوم ­انساني مدرن و دانش­هاي اسلامي سنّتي با مطالعات قرآني؛ نگاهي مقايسه­اي به مطالعات اسلامي سنّتي (مرتضي مطهّري) و مدرن (علي شريعتي)دکتر سیّد محمود نجاتی حسینیاستادیار مؤسّسۀ مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران12:00-12:15
تأثیر قرارگرفتن در جایگاه وعظ بر قرائت روایت تاریخی؛ مطالعۀ موردی تفسیر آشنایی با قرآن استاد مطهّریحسین شجاعیدانشجوی دکتری دانشگاه تهران12:15-12:30
مطهّری و هرمنوتیک دین و علوم انسانی؛ تحلیلی بر کتاب جامعه و تاریخ در قرآندکتر مالک شجاعی جشوقانیاستادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی12:30-12:45
پرسش و پاسخ12:45-13:00
    
نماز و ناهار13:00-14:00
نشست­های نوبت عصر (14:00 – 17:00)
عنوان نشست: استاد مطهّری، مطالعات قرآنی و تحوّل اندیشۀ دینی
مدیر نشست: خانم دکتر پروین بهارزاده
موضوعسخن­راندانشگاهساعت
تحلیل نگرش استاد مطهّری به آیات حوزۀ امربه­معروف و نهی­ازمنکردکتر محسن آرمینپژوهشگر مطالعات قرآنی14:00-14:30
تأثیر رویدادهای زمانۀ روسو و مطهّری در ارائۀ نظریّات اخلاقیدکتر زینب ­السّادات حسینیدانشار دانشگاه مازندران14:30-15:00
تبیین امامت در قرآن­کریم در بیان استاد مطهّریدکتر نهله غروی نایینیاستاد دانشگاه تربیت مدرّس15:00 15:30
نقدی بر تفسیر استاد مطهّری از مسألۀ زن در اسلامدکتر معصومه ریعاناستادیار دانشگاه بوعلی سینا15:30-16:00
خاستگاه قرآنی تحوّل اندیشۀ دینی نزد استاد مطهّریدکتر فروغ پارسادانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی16:00-16:30
پرسش و پاسخ16:30-17:00
    
عنوان نشست: میراث فکری استاد مطهّری و رویکردهای تفسیری معاصر
مدیر نشست: آقای دکتر سیّد هدایت جلیلی
موضوعسخن­راندانشگاهساعت
مطهّری و تاریخیّت قرآندکتر مسعود صادقیاستادیار دانشگاه تهران14:00-14:30
مقایسۀ روش تفسیری استاد مطهّری و علّامه طباطبائی در پاسخ به اشکالات رشید رضا به مقولۀ شفاعتدکتر امیر احمدنژاداستادیار دانشگاه اصفهان14:30-15:00
هرمنوتیک مدرن و نظریّۀ تفسیری استاد مطهّریدکتر علی­رضا عابدی سرآسیااستادیار دانشگاه فردوسی مشهد15:00 15:30
تحلیل شیوه­های مواجهۀ استاد مطهّری با رویکردهای تفسیری معاصرقرایی سلطان­آبادیاستادیار دانشگاه ولیّ عصر(ع) رفسنجان15:30-16:00
پرسش و پاسخ16:00-16:30