نکته ای درباره دعای معروف ماه رجب از زبان شهید مطهری