نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی گزیده ای از کتاب عدل الهی/ آذر 99

نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی گزیده ای از کتاب عدل الهی:
عدل الهی_6c93961b

نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی گزیده ای از کتاب عدل الهی:

۵ جایزه ۲۰۰ هزار تومانی

برندگان مسابقه:

۰۹۱۰***۲۵۸۲ ۰۹۱۰***۲۸۲۶

۰۹۱۰***۳۸۴۵ ۰۹۳۳***۸۹۷۳

۰۹۳۶***۸۷۱۰