نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی گزیده ای از کتاب عدل الهی/ آذر ۹۹

نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی گزیده ای از کتاب عدل الهی:

نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی گزیده ای از کتاب عدل الهی:

۵ جایزه ۲۰۰ هزار تومانی

برندگان مسابقه:

۰۹۱۰***۲۵۸۲ ۰۹۱۰***۲۸۲۶

۰۹۱۰***۳۸۴۵ ۰۹۳۳***۸۹۷۳

۰۹۳۶***۸۷۱۰