نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی گزیده ای از کتاب فلسفه اخلاق

منبع مسابقه: گزیده ای از کتاب «فلسفه اخلاق» اثر استاد شهید مطهری با موضوع خود و ناخود
فلسفه اخلاق

نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی گزیده ای از کتاب فلسفه اخلاق

پنج جایزه دویست هزار تومانی

منبع مسابقه: گزیده ای از کتاب «فلسفه اخلاق» اثر استاد شهید مطهری با موضوع خود و ناخود

برندگان مسابقه:

0912***1187  ————– 0939***7564
0915***5376 ————– 0937***5732
0901***3887