نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی گزیده ای از کتاب فلسفه اخلاق

منبع مسابقه: گزیده ای از کتاب «فلسفه اخلاق» اثر استاد شهید مطهری با موضوع خود و ناخود
فلسفه اخلاق

نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی گزیده ای از کتاب فلسفه اخلاق

پنج جایزه دویست هزار تومانی

منبع مسابقه: گزیده ای از کتاب «فلسفه اخلاق» اثر استاد شهید مطهری با موضوع خود و ناخود

برندگان مسابقه:

۰۹۱۲***۱۱۸۷  ————– ۰۹۳۹***۷۵۶۴
۰۹۱۵***۵۳۷۶ ————– ۰۹۳۷***۵۷۳۲
۰۹۰۱***۳۸۸۷