نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی گزیده ای از کتاب آینده انقلاب / بهمن ماه ۹۹

نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی گزیده ای از کتاب آینده انقلاب
آینده انقلاب اسلامی ایران

نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی گزیده ای از کتاب آینده انقلاب:

۱۰ جایزه ۳۰۰ هزار تومانی

منبع مسابقه: ۵۷ صفحه منتخب از کتاب «آینده انقلاب اسلامی ایران» اثر استاد شهید مطهری

برندگان مسابقه:

۰۹۱۷***۳۲۱۲ ————– ۰۹۰۱***۳۰۳۱
۰۹۱۶***۷۹۶۴ ————– ۰۹۳۸***۸۶۰۰
۰۹۱۷***۸۲۶۷ ————- ۰۹۱۷***۹۰۷۴
۰۹۹۰***۰۳۲۲ ————– ۰۹۳۶***۹۴۰۵
۰۹۱۳***۱۹۱۳ ————– ۰۹۱۳***۰۸۰۳