نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی گزیده ای از کتاب آینده انقلاب / بهمن ماه 99

نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی گزیده ای از کتاب آینده انقلاب
آینده انقلاب اسلامی ایران

نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی گزیده ای از کتاب آینده انقلاب:

10 جایزه ۳۰۰ هزار تومانی

منبع مسابقه: 57 صفحه منتخب از کتاب «آینده انقلاب اسلامی ایران» اثر استاد شهید مطهری

برندگان مسابقه:

0917***3212 ————– 0901***3031
0916***7964 ————– 0938***8600
0917***8267 ————- 0917***9074
0990***0322 ————– 0936***9405
0913***1913 ————– 0913***0803