نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی گزیده ای از کتاب بیست گفتار/ دی ۹۹

نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی گزیده ای از کتاب بیست گفتار

نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی گزیده ای از کتاب بیست گفتار:

۵ جایزه ۳۰۰ هزار تومانی

برندگان مسابقه:

۰۹۱۳۴***۳۰۹ ۰۹۱۷۲***۳۰۹

۰۹۱۲۰***۶۳۲ ۰۹۰۲۰***۰۷۲

۰۹۱۳۱***۱۸۳