نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی گزیده ای از کتاب بیست گفتار/ دی 99

نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی گزیده ای از کتاب بیست گفتار
41_0213cb3b

نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی گزیده ای از کتاب بیست گفتار:

۵ جایزه ۳۰۰ هزار تومانی

برندگان مسابقه:

۰۹۱۳۴***۳۰۹ ۰۹۱۷۲***۳۰۹

۰۹۱۲۰***۶۳۲ ۰۹۰۲۰***۰۷۲

۰۹۱۳۱***۱۸۳