نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی ما ملت امام حسینیم/ محرم 99

نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی ما ملت امام حسینیم:
photo_2020-09-02_14-28-12_4e7458f2

نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی ما ملت امام حسینیم:

۱۰ جایزه ۳۰۰ هزار تومانی

برندگان مسابقه:

۹۳۰۵***۹۱۵ ۹۳۰۳***۶۶۲

۹۹۰۰***۶۹۱ ۹۰۱۵***۰۳۶

۹۰۲۳***۷۰۷ ۹۱۱۲***۸۸۶

۹۳۶۱***۰۲۶ ۹۲۱۷***۹۶۳

۹۹۰۵***۷۶۸ ۹۳۶۶***۳۵۵