نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی رهبری نسل جوان

منبع مسابقه: گفتاری از کتاب «ده گفتار» اثر استاد شهید مطهری
رهبری-نسل-جوان_89b89035

نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی گزیده ای از کتاب فلسفه اخلاق

پنج جایزه دویست هزار تومانی

منبع مسابقه: گفتاری از کتاب «ده گفتار» اثر استاد شهید مطهری

برندگان مسابقه:

۰۹۳۷***۶۷۶۸ ۰۹۰۲***۰۹۹۲
۰۹۱۴***۵۶۰۲ ۰۹۳۷***۸۸۴۱
۰۹۹۳***۶۷۷۸