نتایج قرعه کشی مسابقه بزرگ کتابخوانی / به مناسبت سالگرد شهادت استاد مطهری

منبع مسابقه: 60 صفحه منتخب از کتاب «جاذبه و دافعه علی علیه السلام» اثر استاد شهید مطهری
مسابقه کتابخوانی جاذبه و دافعه امام علی ع

نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی گزیده ای از کتاب جاذبه و دافعه امام علی (ع)

ده جایزه یک میلیون تومانی و بیست جایزه سیصدهزار تومانی

منبع مسابقه: 60 صفحه منتخب از کتاب «جاذبه و دافعه علی علیه السلام» اثر استاد شهید مطهری

برندگان مسابقه:

جایزه یک میلیون تومانی

0939***5948 ————–0916***7206
0911***2093 ————–0902***6090
0933***9452 ————–0910***7293
0914***8979 ————–0915***1219
0915***3197 ————–0938***3112

جایزه سیصد هزار تومانی

0902***2699 ————–0992***4290
0901***9699————– 0913***7528
0922***3960 ————–0937***0476
0911***3718 ————–0919***9839
0913***0673 ————–0935***7130
0939***3353 ————–0917***5195
0901***4547 ————–0935***5089
0913***1146 ————–0936***4898
0912***6894 ————–0990***8355
0937***4177————– 0933***9774