مناظره امام جواد (ع)

مناظره شنیدنی امام جواد (ع) با علمای اهل سنت