مسابقه کتابخوانی گزیده ای از کتاب فلسفه اخلاق

منبع مسابقه: گزیده ای از کتاب «فلسفه اخلاق» اثر استاد شهید مطهری با موضوع خود و ناخود
فلسفه اخلاق

تاریخ شروع‌:۱۴۰۰/۰3/02

تاریخ پایان:۱۴۰۰/03/۳۱

پس از ثبت نام و ورود در مسابقه، متن منبع مسابقه به صورت رایگان در اختیار شما قرار می گیرد.

آزمون مسابقه شامل پنج سوال است که باید به چهار سوال پاسخ درست داده شود.

اگر در آزمون مسابقه نتوانید نمره حدنصاب را کسب کنید برای شرکت مجدد در آزمون آن مرحله باید یک روز صبر نمایید.

جوایز مسابقه: پنج جایزه دویست هزار تومانی بر اساس قرعه‌کشی از بین کسانی که نمره حد نصاب را در آزمون مسابقه به دست آورند.

شرکت در مسابقه برای عموم آزاد است.

برای شرکت در مسابقه اینجا را کلیک کنید