مسابقه کتابخوانی رهبری نسل جوان

منبع مسابقه: گفتاری از کتاب «ده گفتار» اثر استاد شهید مطهری
رهبری-نسل-جوان_89b89035

تاریخ شروع‌:۱۴۰۰/04/05

تاریخ پایان:۱۴۰۰/۰4/19

پس از ثبت نام و ورود در مسابقه، متن منبع مسابقه به صورت رایگان در اختیار شما قرار می گیرد.

آزمون مسابقه شامل پنج سوال است که باید به چهار سوال پاسخ درست داده شود.

اگر در آزمون مسابقه نتوانید نمره حدنصاب را کسب کنید برای شرکت مجدد در آزمون آن مرحله باید یک روز صبر نمایید.

جوایز مسابقه: پنج جایزه دویست هزار تومانی بر اساس قرعه‌کشی از بین کسانی که نمره حد نصاب را در آزمون مسابقه به دست آورند.

شرکت در مسابقه برای عموم آزاد است.

برای شرکت در مسابقه اینجا را کلیک کنید