مسابقه ندای فطرت (رادیو معارف)

مسابقه ندای فطرت از روز 11 اردیبهشت به مدت 24 روز با همکاری «بنیاد علمی و فرهنگی شهید مطهری» و «رادیو معارف» برگزار می‌شود.
مسابقه ندای فطرت ـ رادیو معارف

شیوه شرکت در مسابقه

روزانه چند بار یک موضوع مرتبط با آراء و اندیشه‌های شهید مطهری توسط کارشناسان از طریق رادیو معارف در طول یک روز پخش و سپس یک سوال 4 گزینه‌ای از همان موضوع مطرح می‌شود که لازم است شرکت‌کنندکان از طریق «برنامه کاربردی (اپلیکیشن) استاد مطهری» به آن پاسخ دهند.

مهلت شرکت در مسابقه هر روز تا ساعت 24 همان روز است.

جوایز روزانه

هر روز به قید قرعه به شرکت‌کنندگانی که پاسخ صحیح را در اپلیکیشن استاد مطهری ثبت کرده‌باشند 5 جایزه 300 هزار تومانی تقدیم خواهد‌شد. (اسامی برندگان به صورت روزانه در انتهای همین صفحه اعلام می‌گردد).

جوایز ویژه

5 جایزه 5 میلیون تومانی جوایز ویژه مسابقه ندای فطرت است که با قرعه‌کشی از بین شرکت‌کنندگانی که در زمان برگزاری مسابقه (از روز 11 اردیبهشت تا 3 خرداد) ضمن حداقل یکبار شرکت در یکی از مسابقات روزانه و دادن پاسخ صحیح، اپلیکیشن استاد مطهری را به حداقل 10 نفر معرفی کرده‌باشند، اهدا خواهد شد.

نحوه معرفی اپلیکیشن

معرفی اپلیکیشن فقط از داخل اپلیکیشن صورت می‌گیرد. بدین منظور به قسمت «منو» و سپس «معرفی به دوستان» بروید و پیام دعوت را از طریق پیامک یا شبکه‌های اجتماعی (ایتا، تلگرام، سروش، بله و…) برای دوستان خود بفرستید.

برای دریافت اپلیکیشن استاد مطهری اینجا را کلیک کنید.

مسابقه ندای فطرت ـ رادیو معارف

صوت های کارشناسی مسابقه

روز اول

روز دوم

روز سوم

روز چهارم

روز پنجم

روز ششم

روز هفتم


روز هشتم

روز نهم

روز دهم

روز یازدهم

روز دوازدهم

روز سیزدهم

روز چهارهم

روز پانزدهم

روز شانزدهم

روز هفدهم

روز هجدهم

روز نوزدهم

روز بیستم

روز بیست و یکم

روز بیست و دوم

روز بیست و سوم

برندگان مسابقه

برندگان روز اول:

0902***7112
0992***7519
0910***1780
0911***1140
099***36978

:برندگان روز دوم
0913***4178
0914***2254
0933***9296
0935***3336
0902***7868

برندگان روز سوم:

0939***6460
0902***0992
099***31492
0915***1778
0922***3926

:برندگان روز چهارم
0917 *** 4129
0993 *** 7820
0917 *** 3670
0910 *** 5643
0939 *** 3677

:برندگان روز پنجم
0921 *** 3129
0913 *** 3698
0936 *** 1050
0933 *** 7712
0930 *** 2825

برندگان روز ششم:

0910***2932
0921***1449
0911***9439
0916***2164
0930***6535

برندگان روز هفتم:

0992***6145
0937***8533
0938***5646
0939***6635
0910***4968

برندگان روز هشتم:

093***26944
0913***2978
0922***1432
0915***2129
0937***7542

برندگان روز نهم:

0996 *** 7264
0913 *** 1352
0902 *** 0947
0921 *** 5431
0992 *** 3835

برندگان روز دهم:

0912***3583
0923***3830
0936*** 0386
0992***4511
0914***4692

برندگان روز یازدهم:

0917***1984
0990***8404
0902***5894
0991***7883
0919***5189

برندگان روز دوازدهم:

0937***1175
0930***4039
0922***9942
0933***9232
0938***0436

برندگان روز سیزدهم:

0902***5810
0991***3754
0918***8986
0916***8962
0930***6263

برندگان روز چهاردهم:

0939***4356
0903***0342
0910***4305
0913***3358
0990***0599

برندگان روز پانزدهم:

0914***6033
0923***7102
0936***2595
0918***4051
0910***0079

برندگان روز شانزدهم:

0913***3226
0913***2967
0915***8196
0935***6654
0913***4178

برندگان روز هفدهم:

0936***1847
0938***7264
0911***8275
0918***3625
0935***0806

برندگان روز هجدهم:

0992***6145
0913***4872
0913***7517
0930***8970
0911***1889

برندگان روز نوزدهم:

0992***6896
0913***9703
0937***1279
0919***8982
0937***6608

برندگان روز بیستم:

0914***3237
0912***1896
0911***7832
0990***5568
0991***1772

برندگان روز بیست و یکم:

0915***0263
099***61074
0922***8430
0992***6291
0917***5481

برندگان روز بیست و دوم:

0936***8697
0936***1847
0912***7876
0994***2039
0930***4035