مراسم احیا

دعای ابتدایی مراسم احیا با صدای شهید آیت الله مطهری