مراسم احیا توسط شهید آیت‌الله مطهری

دعاهای قرآن به سر گرفتن