قاتل استاد مطهری چگونگی ترور را در دادگاه شرح می‌دهد.

وی از کار خود بسیار پشیمان بود و از خانواده استاد حلالیت می‌طلبید