عمر هزار و چند ساله امام زمان (ع) چگونه توجیه‌پذیر است؟