عدالت و آزادی از دیدگاه شهید مطهری بررسی می‌شود

دو نشست مجازی «عدالت» و «آزادی« از نگاه شهید مطهری و به همت کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود.
عدالت و آزادی

به گزارش  روابط عمومی بنیاد شهید مطهری به نقل از خبرگزاری مهر ، به همت کانون اندیشه جوان در دو گفتگوی زنده مجازی به دو موضوع فکری شهید مطهری پرداخته می‌شود.

در نشست اول که چهارشنبه هشتم اردیبهشت ماه ساعت ۲۲ برگزار می شود فرزاد جهان بین به موضوع «عدالت از نگاه شهید مطهری» می پردازد.

در نشست دوم هم که پنجشنبه نهم اردیبهشت ماه ساعت ۲۲ برگزار می شود میثم صداقت زاده پیرامون موضوع «‌آزادی از نگاه شهید مطهری» سخنرانی می کند.

علاقمندان به حضور در این نشست ها می توانند به صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی @Bashgah_net مراجعه کنند.