عدالت جهانی

سخن شورانگیز استاد مطهری درباره عدالت جهانی امام عصر(عج)
امام زمان