عبوس نباشید

گلایه استاد مطهری از چهره عبوس برخی مومنان