سلسله نشست‌های علمی به مناسب چهلمین سالگرد شهادت استاد مطهری

به مناسب چهلمین سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری، بنیاد علمی و فرهنگی شهید مطهری با همکاری مراکز دانشگاهی و حوزوی سلسله نشست‌های علمی را با هدف نقد و بررسی آرا و اندیشه‌های استاد مطهری برگزار کرد.
سلسله نشست

عناوین نشست‌های برگزار شده، به شرح زیر است:

دانشگاه امام صادق (ع)

فلسفه حکومت از دیدگاه شهید مطهری           سخنرانان: دکتر اصغر افتخاری و دکتر محمدصادق نصرت پناه

مطهری و مواجه با نظام بانکداری       سخنرانان: دکتر عادل پیغامی و دکتر احمد شعبانی

تبیین پیشرفت بر مبنای تفکر دینی با تکیه بر آرای شهید مطهری، تحلیل رابطه خودعالی و خوددانی از منظر شهید مطهری و تأملی پیرامون نشریه استاد مطهری در باره عدل الهی      سخنران: دکتر محمد کاظم فرقانی

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران:

مطهری و مسئله تعلیم و تربیت            سخنرانان: دکتر فاطمه صادق زاده، دکتر فاضله میرغفوریان، دکتر زهرا محمودکلایه و دکتر مروه دولت آبادی

پردیس فارابی دانشگاه تهران (قم)

نقش اخلاق در سیاست جنایی                   سخنرانان: دکتر سیدمحمود میرخلیلی و دکتر محمدعلی حاجی ده آبادی

مطهری و روش شناسی تفسیر               سخنرانان: دکتر محمدعلی مهدوی راد و دکتر علی راد

دانشگاه علامه طباطبایی (دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی)

جایگاه استاد مطهری در تفکر معاصر     سخنرانان: دکتر عبدالله نصری دکتر علی اکبر احمدی افرمجانی و دکتر محمدرضا اسدی

دانشگاه فردوسی مشهد (دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری)

نقد و بررسی نظریه ی استاد مطهری در باب خاتمیت و مدل نواندیشی دینی استاد مطهری  

سخنرانان: دکتر عباس جوارشکیان و دکتر جهانگیری مسعودی

دانشگاه حکیم سبزواری

علم و آموزش در خدمت به جامعه با تکیه بر آراء استاد شهید مطهری

سخنرانان: دکتر یعقوب تابش، دکتر محمد مصطفایی و دکتر محمدامین برادران نیکو

دانشگاه ایلام

مطهری و فلسفه زندگی     سخنرانان: دکتر امیرعباس علیزمانی، دکتر شمس الله سراج دکتر حسین هوشنگی و دکتر رضا اکبری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

میراث معنوی مطهری، کربن و نصر    سخنرانان: دکتر إن شاءالله رحمتی، دکتر مهدی نجفی افرا و دکتر پرویز عباسی داکانی

دانشگاه تربیت مدرس

شهید مطهری و چالش اعتباریات، نگاه شهید مطهری به فرهنگ ایرانی و بررسی دیدگاه شهید مطهری پیرامون خوارج    سخنرانان: محمد شریعتی، محمدرزمگه و محمدرضا بیات

نقش شهید مطهری در اندیشه ورزی ایران معاصر       سخنرانان: دکتر داود حسینی و دکتر مهدی بهنیافر

دانشگاه شیراز(دانشکده الهیات و معارف اسلامی) 

مطهری و مکتب شیراز     سخنرانان: دکتر رضا اکبری، دکتر محمدباقر عباسی و حجت الاسلام دکتر قاسم کاکایی

دانشگاه رازی کرمانشاه (دانشکده ادبیات و علوم انسانی)

ویژگی تفکر انتقادی استاد مطهری و روش پردازی استاد مطهری در تفهیم موضوعات فلسفی  

سخنرانان: دکتر اسدالله آژیر و دکتر عباس حاج زین العابدینی

دانشگاه کاشان (دانشکده ادبیات و زبان های خارجی)

اخلاق و آزادی در اندیشه شهید مطهری

سخنرانان: دکتر حمیدرضا فهیمی تبار، دکتر علیرضا موفق و دکتر علی حاجوی

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

مطهری و براهین اثبات وجود خدا    سخنرانان: دکتر عبدالرزاق حسامی فر و دکتر محمدصادق زاهدی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

مطهری و عرفان                    سخنرانان: حجت الاسلام دکتر محمد جواد رودگر و دکتر اکبر عروتی موفق

دانشگاه اصفهان

مطهری و مواجهه با مکتب فلسفی اصفهان

سخنرانان: دکتر جعفر شانظری، دکتر حامد ناجی و دکتر علی کرباسی زاده

دانشگاه باقرالعلوم (قم)         

مطهری و مسئله مهدویت         سخنرانان: حجت الاسلام دکتر حسین سوزنچی و دکتر محمدهادی همایون

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مطهری و جامعه شناسی معرفت         سخنرانان: دکتر سید احمد حسینی و دکتر صمد رسول زاده اقدم

دانشگاه میبد

مطهری و قواعد تفسیر         سخنرانان: حجت الاسلام دکتر علی محمد میرجلیلی، دکتر احمد زارع زردینی و دکتر یحیی میرحسینی

دانشگاه ادیان و مذاهب

مطهری و تکثر ادیان             سخنران : دکتر یوسف دانشور نیلو

دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیر طوسی

مطهری و مسئله انسان و سرنوشت      سخنرانان: سمیر نیسی مینایی، علیرضا مرکزی، امیرحسین رحمان خانلو و سیدمیلاد طباییان

دانشگاه مازندران (دانشکده اقتصاد)

بررسی تحلیل اندیشه های کاربردی استاد مطهری در عصر جدید      

سخنرانان: دکتر محمود دیانی، دکتر رمضان مهدوی آزادبنی و دکتر محمدهادی یدالله پور

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

وجه اسلامیت فلسفه اسلامی از دیدگاه استاد مطهری، نگاه نقادانه به منطق ورزی در اندیشه استاد مطهری، نقد استاد مطهری به نظریه اعتباریات علامه طباطبایی   

سخنرانان: دکتر محمدعلی دیباجی، دکتر رضا محمدزاده و دکتر حسین هوشنگی

مطهری و پیشینه ی ایران                  سخنران: دکتر احمد پاکتچی

دانشگاه تهران (دانشکده الهیات و معارف اسلامی)

مطهری و هویت ملی، مساله شر از دیدگاه شهید مطهری و فیلسوفان دین معاصر        

سخنرانان: دکتر محسن معصومی، دکتر علی غلامی و دکتر امیرعباس علیزمانی

بررسی و مقایسه آرای استاد مطهی و لیندا زاگزبسکی در باب علمی پیشین الهی و اختیار انسان و بررسی و مقایسه آرای استاد مرتضی مطهری و بروس راینباخ در مسئله شر  

سخنرانان: زینب امیری و آرزو مشایخی

دانشگاه الزهراء (س)

تأملی بر مباحث کلامی جدید از دیدگاه شهید مطهری سخنرانان: دکتر فروزان راسخی و دکتر حجت الله جوانی

دانشگاه صنعتی شریف

مطهری و مسئله تکامل           سخنرانان: دکتر سیدحسن حسینی و حجت الاسلام دکتر سیدفخرالدین طباطبائی

دانشگاه ادیان و مذاهب

مطهری و گفت و گوی ادیان         سخنران : حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید ابوالحسن نواب

دانشگاه شهید بهشتی

مطهری و مواجهه با فلسفه یونان      سخنرانان: دکتر احمد عسگری و دکتر امیرحسین ساکت اف

پوسترهای نشست ها