استاد مطهری در کلام امام خمینی (ره)

فرازهایی از پیام امام خمینی (ره) به مناسبت شهادت آیت الله مرتضی مطهری