رفتاری درس آموز از پیامبر اکرم (ص)

رفتار درس آموز پیامبر (ص) که پیروی نمی‌کنیم