درددل امیرالمومنین با حضرت زهرا (س)

چرا جواب مرا نمی دهی؟