خوانش آثار شهید مطهری در دانشگاه علوم پزشکی سمنان

مسابقه کتابخوانی با محوریت آثار شهید مطهری از سوی کانون قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار می شود.
کتابخوانی

مسابقه کتابخوانی با محوریت آثار شهید مطهری در پنج مرحله از سوی کانون قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی سمنان ویژه دانشجویان این دانشگاه برگزار می شود.
مرحله اول آن همزمان با مبعث حضرت رسول(ص) در تاریخ ۲۱ اسفندماه با حضور دانشجویان علاقه مند برگزار شده و در پایان، ۱۶ نفر اول، به مرحله بعد راه پیدا می کنند.
در مرحله دوم، هشت مسابقه دو به دو یا حذفی بین برگزیدگان (۱۶ نفر مرحله اول) برگزار می شود، در مرحله سوم، چهار مسابقه دو به دو بین برگزیدگان (هشت نفر مرحله دوم) برپا می شود، در مرحله چهارم یا نیمه نهایی دو مسابقه دو به دو، بین چهار نفر اول برگزار و فینالیست ها تعیین می شوند. در مرحله پنجم، مسابقه فینال و رده بندی برای تعیین نفرات اول تا چهارم برپا می شود.
فاصله تقریبی بین مراحل مسابقه نیز دو هفته برنامه ریزی شده است. به هشت نفر اول، نمره دروس معارف اضافه خواهد شد.
علاقه مندان به منظور ثبت نام، می توانند نام و نام خانوادگی، رشته تحصیلی و شماره دانشجویی خود را به آی دی m_sh_mohammadi_313@ ارسال کنند.
به نفر اول 300 هزار تومان، نفر دوم 250 هزار تومان، نفر سوم 200 هزار تومان و نفر چهارم 150 هزار تومان اهدا خواهد شد.