خواجه عبدالله انصاری

گلایه تلخ و طنزآمیز استاد مطهری از رفتار برخی ایرانیان