خبر شهادت از رادیو

لحظه رسیدن خبر شهادت استاد مطهری به استودیوی برنامه زنده رادیو