حدیثی مهم درباره اهل بیت پیامبر(ص) که برخی منبری‌ها قدر آن را ندانستند

????عید سعید غدیر خم، روز اکمال دین و اتمام نعمت و عید الله الاکبر مبارک باد!