جمله‌ای که هر انسانی را در مورد رفتارش به فکر فرو می‌برد