توحید حقیقی از نظر فاطمه زهرا سلام الله علیها

توحید نظری از توحید عملی جدا نیست