تنها انتخاباتی که استاد شهید مطهری در آن شرکت کرد

 تنها انتخاباتی که استاد شهید مطهری در آن شرکت کرد

همه‌پرسی جمهوری اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، یک ماه قبل از شهادت، در مسجد همت تجریش، تهران