تلاش برای انجام نماز در کوتاه‌ترین شکل ممکن؛ این فرار از نماز است